Tabell

Antall og andel som antas fortsatt å være muslimer blant personer med bakgrunn fra de åtte muslimske landene i LKI 2016, og andelen i LKI 2006
Personer med innvandrerbakgrunn fra:2016Andel muslimer i Velgerundersøkelsen. 2015Andel muslimer i LKI. 2006.
Antall bosatteAndel muslimer i LKIAnslag på antall muslimer
Innvandrere     
Somalia40 1009839 2189898
Pakistan36 0269734 8379298
Irak31 4907623 9956786
Iran20 461326 6091232
Tyrkia17 8708615 3688082
Afghanistan17 5199015 82070 
Bosnia-Hercegovina17 402549 4323262
Kosovo14 9597511 174  
Serbia og Montenegro    72
Sum195 82780156 453  
      
Norskfødte med innvandrerforeldre:     
Pakistan16 45595   
Tyrkia6 72889