284958_tabell_297256_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297256
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 733,71 812,91 875,12 091,5
Aksjer (unoterte)433,2427,6422,1439,3
Obligasjoner utstedt i Norge1 759,71 802,71 832,31 863,6
Sertifikater utstedt i Norge182,3177,0161,2155,8
Egenkapitalbevis31,434,037,443,1
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)6,843,87,315,2
Aksjer (unoterte)2,98,81,92,0
Obligasjoner utstedt i Norge10,921,48,19,9
Sertifikater utstedt i Norge0,30,40,30,3
Egenkapitalbevis0,21,0..0,0