284958_tabell_297254_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297254
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt133 03041 086552 600717 984532 25640 7742 017 730
Ikke-finansielle foretak17 4242 962110 349106 80846 7405 610289 893
Banker1 4385 062157 238111 96022 54419 130317 087
Andre finansielle foretak1 3204 80095 208365 48356 30511 903535 019
Stats- og trygdeforvaltningen56 00020 0000.382 959.458 959
Kommuneforvaltningen56 4106 60540 67237 2077 015431148 340
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet7231 657149 13396 46116 6923 701268 367
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt427 576258 722891 546371 07333 90534 9082 017 730
Ikke-finansielle foretak52 26538 250121 94361 89713 7401 798289 893
Banker56 26572 745135 51933 18640018 971317 086
Andre finansielle foretak61 45184 682304 95556 00317 02510 903535 019
Stats- og trygdeforvaltningen126 9590155 000177 000..458 959
Kommuneforvaltningen76 28719 33231 86719 1151 740.148 341
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet54 35043 713142 26223 8071 0003 236268 368