284958_tabell_297253_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297253
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
 
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 764 727432 591-433 95555 2923 818 655
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 500 312423 111-422 10448 9673 550 286
Geldspapirer emittert i Norge1 983 121175 623-148 9127 9012 017 733
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 718 707166 141-137 0621 5791 749 365
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge263 71719 414-12 7361 310271 705
Obligasjoner emittert i utlandet354 62210 961-4 21010 663372 036
Sertifikater emittert i Norge16 49913 263-11 573018 189
Sertifikater emittert i utlandet5 37439 776-41 1372974 310
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge827 96560 398-39 111269849 521
Obligasjoner emitterte i utlandet1 321 21233 701-77 45530 7841 308 242
Sertifikater emitterte i Norge5 264250-2 92902 585
Sertifikater emitterte i utlandet100 398172 530-162 2395 645116 334
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge466 20618 009-11 6021472 614
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge139 05654 742-59 1131134 686
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge263 9049 482-11 8506 316267 852
Sertifikater emitterte i Norge510006516