284958_tabell_297252_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297252
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner1
4.kvartal 20163. kvartal 20162. kvartal 20161. kvartal 20164. kvartal 2015
1Kilde: Statistisk sentralbyrå
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 861 7571 821 7921 798 1501 762 1911 728 432
herav innlendinger1 593 9051 557 8881 530 5611 515 8151 477 832
Sertifikater emittert i Norge155 975161 329177 140182 425170 619
herav innlendinger155 460160 819177 001180 978169 077
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 680 2771 675 8331 714 0661 691 5261 766 219
Sertifikater emittert i utlandet120 644105 77299 135139 455103 979
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge271 705263 717262 800258 933269 417
Obligasjoner emittert i utlandet372 036354 622365 333364 875380 998
Sertifikater emittert i Norge18 18916 49923 31122 33619 150
Sertifikater emittert i utlandet4 3105 3746 31300
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge849 521827 965808 997811 766787 445
Obligasjoner emittert i utlandet1 308 2421 321 2121 348 7341 326 6511 385 222
Sertifikater emittert i Norge2 5855 2647 35110 62010 275
Sertifikater emittert i utlandet116 334100 39892 821139 456103 979
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge472 614466 206458 765445 116420 970
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge134 686139 056146 339148 022139 652
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge267 852263 904267 589246 376250 600
Sertifikater emittert i Norge5165101391 4471 542