284958_tabell_297251_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297251
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1Kilde: Statistisk sentralbyrå
 4.kvartal 20163.kvartal 20162.kvartal 20161.kvartal 20164. kvartal 2015
 
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge107 43378 376122 95097 21183 824
- herav innlendinger197 88664 80789 18386 86877 265
Sertifikater emittert i Norge68 25555 91279 05084 14874 995
- herav innlendinger68 25555 52679 05084 14874 995
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet44 66450 74179 83486 85442 166
Sertifikater emittert i utlandet212 306192 99991 101172 786144 775
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge19 41410 84812 5563 73415 636
Obligasjoner emittert i utlandet10 9612 9815 1622 0730
Sertifikater emittert i Norge13 2637 67514 36214 45010 537
Sertifikater emittert i utlandet39 77636 96030 68412 90122 529
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge60 39837 91157 73552 01043 825
Obligasjoner emittert i utlandet33 70147 75974 67184 78042 166
Sertifikater emittert i Norge2507181 8501 6308 665
Sertifikater emittert i utlandet172 530156 03860 416159 885122 246
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge18 00916 04918 89331 12517 805
Obligasjoner emittert i utlandet00000.
Sertifikater emittert i Norge54 74247 13462 83968 06955 793
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge9 48213 56933 76710 3436 559
Sertifikater emittert i Norge038614100