284958_tabell_297248_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297248
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2016
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt12 931-5 44039432 913-5 410
 
Ikke-finansielle foretak1 321-7 699-92 165663
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-57-1..-1 018188
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-70-22 157304
Private aksjeselskaper mv.1 610-7 710-5830172
Personlige foretak1-6000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-22516-21950
 
Finansielle foretak392 937-1559 457-7 799
Norges Bank0..000
Banker26253-527 120-5 367
Kredittforetak00..-1 919-291
Finansieringsselskaper....0500
Statlige låneinstitutter mv...54000
Finansielle holdingselskaper-125..-1-56983
Verdipapirfond4 189289152-6 708-914
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-955027454
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-3 1452 424-77-28815
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-30068-14812 275-1 612
Skadeforsikringsselskaper-74545-28-532-167
 
Offentlig forvaltning4 788301-2 4793 586
Statsforvaltningen4 78915..-2 2493 607
Kommuneforvaltningen-1141-230-21
 
Ideelle organisasjoner-779-26-18368511
 
Husholdninger-225-8656327-3
Personlig næringsdrivende1-2-240
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-226-8628323-3
 
Utlandet7 53014563422 705-1 868
 
Ufordelt25639101520