278901
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
278901
Økning i forpliktelsene
statistikk
2016-10-13T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 65,8 milliarder kroner mellom 2014 og 2015, til 1 678 milliarder kroner.

Tjenestepensjoner2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i forpliktelsene

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 65,8 milliarder kroner mellom 2014 og 2015, til 1 678 milliarder kroner.

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20142015
Premieinntekter104 412100 282
Pensjonsutbetalinger61 88665 405
Pensjonsforpliktelser1 612 1801 677 992

Pensjonsforpliktelsene

I de private pensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 7,5 prosent, hvor den største økningen kom fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Forpliktelsene i innskuddsbaserte pensjonsordninger var 143 milliarder i 2015, en økning på 19 prosent fra året før.

I de offentlige tjenestepensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 2 prosent mellom 2014 og 2015, til 1 035 milliarder kroner.

Premieinnbetalinger

De totale premieinnbetalingene ble redusert fra 104,4 milliarder kroner i 2014 til 100,3 milliarder i 2015, en nedgang på 4 prosent.

I 2015 var premieinnbetalingene for private tjenestepensjonsinnretninger på 43,8 milliarder kroner, hvorav 20,4 milliarder tilskrives innskuddspensjon.

I pensjonsinnretningene som tjener offentlig forvaltning var premieinnbetalingene 56,5 milliarder kroner, en nedgang på 10 prosent.

Pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalingene har økt med 3,5 milliarder kroner fra 2014, til 65,4 milliarder kroner i 2015. Av de totale pensjonsutbetalingene i 2015 står livsforsikringsselskapene for halvparten eller 32.6 milliarder kroner, mens Statens pensjonskasse utbetaler om lag 38 prosent av pensjonene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB