241200
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
241200
Stor økning i pensjonsforpliktelsene
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 157 milliarder kroner mellom 2013 og 2014 til 1 612 milliarder.

Tjenestepensjoner2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor økning i pensjonsforpliktelsene

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 157 milliarder kroner mellom 2013 og 2014, til 1 612 milliarder.

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20132014
Premieinntekter92 744104 412
Pensjonsutbetalinger57 46161 886
Pensjonsforpliktelser1 454 8241 612 180

I de offentlige tjenestepensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 11 prosent mellom 2013 og 2014, til 1 014 milliarder kroner. I de private pensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 10 prosent, hvor den største økningen kom fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Forpliktelsene i innskuddsbaserte pensjonsordninger var 120 milliarder i 2014, som er 27 prosent mer enn året før.

13 prosent mer i premieinnbetalinger

Premieinnbetalingene har økt fra 92,7 milliarder kroner i 2013 til 104,4 milliarder i 2014. Dette innebærer en oppgang på 13 prosent.

I 2014 var premieinntektene for private tjenestepensjonsinnretninger på 41,9 milliarder kroner, av dette tilskrives 17 milliarder innskuddspensjon.

I pensjonsinnretningene som tjener offentlig forvaltning, steg premieinnbetalingene til 62,5 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 16 prosent.

62 milliarder i pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalingene har økt med 4,5 milliarder kroner fra 2013, til 62 milliarder kroner i 2014. Av de totale pensjonsutbetalingene i 2014 sto livsforsikringsselskapene for halvparten, eller 31,2 milliarder kroner, mens Statens pensjonskasse utbetalte om lag 39 prosent av pensjonene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB