Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra desember 2014 sammen med Renter i banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Renter i banker og andre finansforetak - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
31. mai 2007 1. kvartal 2007 Bankrentene økte mer enn styringsrenten
28. februar 2007 4. kvartal 2006 Bankenes rentemargin faller videre