4930_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
4930
Bankrentene økte mer enn styringsrenten
statistikk
2007-05-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak1. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankrentene økte mer enn styringsrenten

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter økte litt mer enn renten på bankenes innskudd i Norges Bank siste kvartal. Marginen mellom utlåns- og innskuddsrenten holdt seg om lag uendret.

Renter på utlån og innskudd i banker, Norges Banks foliorente og NIBOR-renten

Renten på utlån i bankene økte med 0,55 prosentpoeng til 5,25 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,53 prosentpoeng til 3,13 prosent ved utgangen av første kvartal 2007. Renten på bankenes innskudd i Norges Bank, foliorenten, økte med 0,50 prosentpoeng, mens renten på lån i pengemarkedet (NIBOR-renten) økte med 0,58 prosentpoeng i første kvartal 2007.

Rentemarginen falt fortsatt i mange banker

Om lag 0,05 prosentpoeng av økningen i bankenes utlånsrente skyldes at utvalget av banker nå omfatter noen nye banker som tidligere var klassifisert som finansieringsselskaper. En større andel av utlånene fra de nye bankene er kassekreditter og andre nedbetalingslån som normalt har høyere rente enn renten på boliglån. For bankene som var med i utvalget i 4. kvartal 2006, falt rentemarginen til 2,07 prosent.

Renter på utlån fra finansforetak. Prosent

Nesten uendret utlånsrente i statlige låneinstitutter siste kvartal

Renten på utlån fra statlige låneinstitutter falt med 0,01 prosentpoeng i 1. kvartal 2007 til 3,38 prosent. Dette har blant annet sammenheng med utbetaling av nye utlån med null i rente fra Statens Lånekasse. De to siste årene har renten på utlån fra statlige låneinstitutter bare økt med 0,02 prosentpoeng. En årsak til dette er at en stor andel av lånekundene i statlige låneinstitutter har utlån med fast rente, og at renten på nye utlån endres sjeldnere enn i bankene.

Renten på utlån fra kredittforetak og livsforsikringsselskaper økte med henholdsvis 0,54 og 0,47 prosent siste kvartal. Mens renten på utlån fra banker økte med 1,19 prosentpoeng det siste året, økte renten på utlån fra kredittforetak og livsforsikringsselskaper noe mindre, med henholdsvis 1,01 og 0,84 prosentpoeng. Dette har trolig sammenheng med at kredittforetak og livsforsikringsselskaper har en større andel utlån med fast rente enn bankene.

Renten på utlån fra Statens Pensjonskasse økte med 1,26 prosentpoeng siste år. En årsak til at renten øker mer enn i bankene kan være at Statens Pensjonskasse bare tilbyr utlån med flytende rente.

Finansforetakenes renter, 1. kvartal 20071
 
  31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006 31.12.2006 31.03.2007
 
1. Bankutlån i alt 4,06 4,22 4,40 4,70 5,25
2. Bankinnskudd i alt 1,78 1,97 2,21 2,60 3,13
3. Bankenes rentemargin (1 - 2) 2,28 2,26 2,19 2,10 2,12
4. Utlån livsforsikringsselskaper 4,00 4,13 4,20 4,37 4,84
5. Utlån kredittforetak 3,43 3,58 3,72 3,90 4,44
6. Utlån statlige låneinstitutter 3,24 3,07 3,20 3,39 3,38
7. Utlån Statens pensjonskasse 2,78 2,78 3,29 3,54 4,04
 
1  Gjennomsnittlige (veide) rentesatser inkl. provisjoner på utlån til publikum fra banker og
andre finansforetak. Gjennomsnittlige (veide) rentesatser på innskudd i banker fra
publikum i NOK. Gjennomsnittlige (veide) rentemarginer i banker. Prosent p.a
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen