Tabell

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum
3. kvartal 20142. kvartal 2014
Utlånsrenter
Banker4,554,63
Kredittforetak3,563,60
Finansieringsselskaper9,7110,90
Statlige låneinstitutter2,292,51
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)4,064,15
Statens pensjonskasse2,752,75
 
Innskuddsrenter
Banker2,082,10
 
Marginer
Banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,462,41
Banker. Rentemargin2,472,53
Banker. Innskuddsmargin-0,40-0,31