92693_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
92693_tabell
statistikk
2013-02-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Finansforetakenes renter og marginer. Publikumfullscreen-iconFinansforetakenes renter og marginer. Publikumexcel-iconFinansforetakenes renter og marginer. Publikumcsv-iconFinansforetakenes renter og marginer. Publikum
Tabell 2Bankenes årlige utlåns- og innskuddsrenter. Prosentfullscreen-iconBankenes årlige utlåns- og innskuddsrenter. Prosentexcel-iconBankenes årlige utlåns- og innskuddsrenter. Prosentcsv-iconBankenes årlige utlåns- og innskuddsrenter. Prosent
Tabell 3Finansforetakenes renter på utlån til publikum, etter långiver og sektor. Prosentfullscreen-iconFinansforetakenes renter på utlån til publikum, etter långiver og sektor. Prosentexcel-iconFinansforetakenes renter på utlån til publikum, etter långiver og sektor. Prosentcsv-iconFinansforetakenes renter på utlån til publikum, etter långiver og sektor. Prosent
Tabell 4Innskudds-, utlåns- og rentemarginer i banker og kredittforetak. Prosentpoengfullscreen-iconInnskudds-, utlåns- og rentemarginer i banker og kredittforetak. Prosentpoengexcel-iconInnskudds-, utlåns- og rentemarginer i banker og kredittforetak. Prosentpoengcsv-iconInnskudds-, utlåns- og rentemarginer i banker og kredittforetak. Prosentpoeng
Tabell 5Bankenes og kredittforetakenes renter på utlån til publikum, etter art og sektor. Prosentfullscreen-iconBankenes og kredittforetakenes renter på utlån til publikum, etter art og sektor. Prosentexcel-iconBankenes og kredittforetakenes renter på utlån til publikum, etter art og sektor. Prosentcsv-iconBankenes og kredittforetakenes renter på utlån til publikum, etter art og sektor. Prosent
Tabell 6Bankenes renter på innskudd fra publikum, etter art og sektor. Prosentfullscreen-iconBankenes renter på innskudd fra publikum, etter art og sektor. Prosentexcel-iconBankenes renter på innskudd fra publikum, etter art og sektor. Prosentcsv-iconBankenes renter på innskudd fra publikum, etter art og sektor. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken