Tabell

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum
4. kvartal 20123. kvartal 2012
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,764,78
Kredittforetak3,613,64
Statlige låneinstitutter2,532,63
Livsforsikringsselskaper3,863,81
Finansinstitusjoner i alt4,144,18
Statens pensjonskasse2,232,25
 
Innskuddsrente
Banker2,312,30
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,402,29
Banker. Rentemargin2,452,48
Banker. Innskuddsmargin-0,44-0,29