Tabell

Innskudds-, utlåns- og rentemarginer i banker og kredittforetak. Prosentpoeng
4. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 20121. kvartal 20124. kvartal 2011
Banker. Utlånsmargin2,892,772,442,582,07
Banker. Innskuddsmargin-0,44-0,290,04-0,180,39
Banker. Rentemargin2,452,482,482,402,46
Banker. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig2,362,251,962,141,53
Banker. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig1,991,861,541,701,07
 
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,402,291,982,151,65
Sum banker og kredittforetak. Rentemargin1,962,002,021,972,04
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin på nedbetalingslån med pant i bolig2,202,081,761,951,35
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin på rammelån med pant i bolig1,831,731,451,661,05