Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2012

Innhold

Arkiv for Renter i banker og andre finansforetak - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
31. mai 2007 1. kvartal 2007 Bankrentene økte mer enn styringsrenten
28. februar 2007 4. kvartal 2006 Bankenes rentemargin faller videre