196386_tabell_230779_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196386_tabell_230779
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
April 2014April 2015April 2014 - April 2015
Banker
Forvaltningskapital4 301 2294 619 8487,4
Innskudd2 945 9213 056 1033,7
Utlån3 177 0803 408 0967,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 769 9571 909 9998
Utlån1 499 1091 548 5803,3