196386_tabell_230777_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196386_tabell_230777
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
Totalbeholdning153 027154 591153 221153 610151 671149 733149 121146 719147 971148 715153 840152 811150 592
 
Ikke-finansielle foretak14 39015 13016 06615 35915 43015 24515 60414 65715 06415 27314 94115 59416 538
Statens forretningsdrift..........................
Statlig eide aksjeselskaper mv.1071306564593283194277072717170293
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........................
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.27282829282929292929283029
Private aksjeselskaper mv.14 08014 72115 30514 79614 99614 81915 07114 48014 89415 10414 76415 39616 120
Personlige foretak1772517676777878786969789896
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........................
 
Finansielle foretak87 48086 54686 10585 93384 70185 80885 47685 63687 15686 32485 15084 45680 286
Norges Bank..........................
Banker2 0482 0501 9511 9272 2371 8831 9611 8521 8361 8111 8361 8551 938
Kredittforetak60 64960 10360 06260 22159 86660 15559 91759 79159 59559 34859 50658 88455 224
Finansieringsselskaper5 2635 2635 2225 2225 2695 2154 9864 9854 9974 9974 9865 1204 637
Statlige låneinstitutter mv...........................
Finansielle holdingselskaper3 3083 3103 3273 6723 5793 3383 3163 1563 1583 1573 1573 1933 608
Verdipapirfond10 27310 1699 7409 4748 55210 03210 39911 05412 69812 22110 93110 86410 444
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3 1943 0822 9902 9172 8622 7282 5142 4592 3952 3142 2482 1532 095
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 6242 4102 5912 3312 1872 3152 2392 2492 3962 3972 3992 3022 169
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser10101010101111151515151515
Skadeforsikringsselskaper1111492121591401301347566637371155
 
Offentlig forvaltning..........................
Statsforvaltningen..........................
Kommuneforvaltningen..........................
 
Ideelle organisasjoner..........................
Ideelle organisasjoner..........................
 
Husholdninger1....1........00000
Personlig næringsdrivende..........................
Borettslag o.l...........................
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........................
Ufordelt1....1........00000
 
Utlandet53 40555 55053 23154 67253 48850 17948 99346 84545 49246 74150 45249 47550 670
Utenlandsk offentlig forvaltning..........................
Utenlandske banker og finansinstitusjoner39 47951 25049 17750 24449 18846 97345 69543 48142 55543 69543 68742 50542 731
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger13 9264 3014 0544 4284 2993 2063 2983 3642 9373 0466 7656 9707 939
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-2 248-2 636-2 182-2 354-1 948-1 498-952-4202593773 2973 2863 098