213906_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofba/aar
213906_tabell
statistikk
2015-06-23T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Ved utgangen av 2014 var totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere 2 161 milliarder kroner. Fylkesfordelte totale utlån til lønnstakere økte med 6,2 prosent i 2014.

Finansforetak, utlån og innskudd2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak. Neste publisering av årstall er 17. juni 2016.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Banker. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kroner
Tabell 2Banker. Innskudd etter innskyters fylke. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskyters fylke. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskyters fylke. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskyters fylke. Millioner kroner
Tabell 3Banker. Innskudd etter innskytersektor og fylke. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og fylke. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og fylke. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og fylke. Millioner kroner
Tabell 4Kredittforetak. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kroner
Tabell 5Banker. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kroner
Tabell 6Kredittforetak. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor og fylke. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken