Finansforetak, utlån og innskudd2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak. Neste publisering av årstall er 17. juni 2016.

Innhold