206433_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
206433
Svakere vekst i pengemengden
statistikk
2015-03-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2februar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere vekst i pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 3,9 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 4,6 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
September 2014Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015Februar 2015
Tolvmånedersvekst, M25,85,04,94,44,63,9
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M23,51,92,53,13,0..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,46,36,87,27,17,1
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,55,34,24,13,51,7
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 966 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 1 999 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Uendret pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av februar var husholdningenes pengemengde på 1 122 milliarder kroner, opp fra 1 113 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 7,1 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var høyere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i februar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,2 prosent fram til utgangen av februar.

Svakere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 600 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 636 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 1,7 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 3,5 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av februar.

Nedgang i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 70 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 67 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 1,3 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 4,7 prosent fram til utgangen av januar.

Svakere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 174 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 183 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -6,3 prosent fram til utgangen av februar, ned fra -5,3 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 966 milliarder kroner ved utgangen av februar, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,3 prosent og 0,1 prosent.

Svakere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 107 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 137 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var -6,5 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 2,6 prosent måneden før.