198906_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
198906
Svakere vekst i pengemengden
statistikk
2015-02-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2desember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere vekst i pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 4,6 prosent fram til utgangen av desember 2014, ned fra 5,0 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Juli 2014August 2014September 2014Oktober 2014November 2014Desember 2014
Tolvmånedersvekst, M25,15,15,85,05,04,6
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M26,73,23,00,22,0..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,16,46,46,36,97,2
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M23,23,95,55,34,34,3
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 984 milliarder kroner ved utgangen av desember i fjor, opp fra 1 952 milliarder kroner ved utgangen av november.

Sterkere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av desember var husholdningenes pengemengde på 1 109 milliarder kroner, opp fra 1 087 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 7,2 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 6,9 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var høyere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i desember. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,2 prosent fram til utgangen av desember.

Uendret pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 627 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 610 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent fram til utgangen av desember, uendret fra måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 32 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av desember.

Nedgang i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 70 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 84 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var -1,4 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 4,4 prosent fram til utgangen av november.

Svakere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 178 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 171 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -7,2 prosent fram til utgangen av desember, ned fra -3,4 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 984 milliarder kroner ved utgangen av desember, mens sedler og mynt utgjorde 2,4 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,5 prosent og 0,1 prosent.

Svakere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 131 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 98 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 1,6 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,1 prosent måneden før.