185260_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
185260
Svak nedgang i pengemengdeveksten
statistikk
2015-01-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2november 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,0 prosent fram til utgangen av november 2014, ned fra 5,1 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Juni 2014Juli 2014August 2014September 2014Oktober 2014November 2014
Tolvmånedersvekst, M26,55,15,15,85,15,0
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M26,56,73,23,00,3..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,16,16,46,46,36,9
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,93,23,95,55,34,3
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 952 milliarder kroner ved utgangen av november i fjor, opp fra 1 935 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Sterkere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av november var husholdningenes pengemengde på 1 087 milliarder kroner, opp fra 1 082 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,9 prosent fram til utgangen av november, opp fra 6,3 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var høyere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i november. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,3 prosent fram til utgangen av november.

Svakere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 610 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 606 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,3 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av november.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 84 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 76 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 4,4 prosent fram til utgangen av november, opp fra 3,9 prosent fram til utgangen av oktober.

Svakere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 171 milliarder kroner ved utgangen av november, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -3,4 prosent fram til utgangen av november, ned fra -2,8 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 952 milliarder kroner ved utgangen av november, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,1 prosent.

Svakere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 98 milliarder kroner ved utgangen av november, ned fra 139 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 5,1 prosent fram til utgangen av november, ned fra 24,1 prosent måneden før.