180590_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
180590
Nedgang i pengemengdeveksten
statistikk
2014-12-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2oktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,0 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Mai 2014Juni 2014Juli 2014August 2014September 2014Oktober 2014
Tolvmånedersvekst, M25,36,55,15,15,85,0
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M28,56,56,73,23,0..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,56,16,16,46,46,3
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M23,65,93,23,95,55,3
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 935 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 1 927 milliarder kroner ved utgangen av september.

Svakere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av oktober var husholdningenes pengemengde på 1 082 milliarder kroner, ned fra 1 085 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,3 prosent fram til utgangen av oktober, marginalt ned fra 6,4 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i oktober. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,5 prosent fram til utgangen av oktober.

Lavere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 606 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 590 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,5 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av oktober.

Nedgang i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 76 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ned fra 83 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 3,9 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 13,0 prosent fram til utgangen av september.

Lavere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 171 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 168 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -2,8 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 0,2 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 935 milliarder kroner ved utgangen av oktober, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,1 prosent.

Lavere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 139 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 122 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 24,1 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 33,0 prosent måneden før.