175716_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
175716
Økning i pengemengdeveksten
statistikk
2014-10-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2september 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,9 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,2 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
April 2014Mai 2014Juni 2014Juli 2014August 2014September 2014
Tolvmånedersvekst, M26,05,56,75,35,25,9
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M27,48,96,76,93,2..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,36,56,16,16,46,2
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,73,76,03,34,15,7
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 928 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 1 939 milliarder kroner ved utgangen av august.

Svakere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av september var husholdningenes pengemengde på 1 083 milliarder kroner, ned fra 1 094 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,2 prosent fram til utgangen av september, ned fra 6,4 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i september. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,5 prosent fram til utgangen av september.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 590 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 595 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av september, opp fra 4,1 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av september.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 84 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 75 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 13,3 prosent fram til utgangen av september, opp fra 13,2 prosent fram til utgangen av august.

Økt pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 171 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 174 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var 1,4 prosent fram til utgangen av september, opp fra -0,8 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 928 milliarder kroner ved utgangen av september, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,1 prosent.

Økt vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 122 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 140 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 33,0 prosent fram til utgangen av september, opp fra 15,1 prosent måneden før.