169704_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
169704
Avtagende pengemengdevekst
statistikk
2014-09-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2august 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtagende pengemengdevekst

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,2 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,3 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Mars 2014April 2014Mai 2014Juni 2014Juli 2014August 2014
Tolvmånedersvekst, M25,46,05,56,75,35,2
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M26,87,48,96,76,9..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M25,66,36,56,16,16,4
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M27,35,73,76,03,34,1
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 939 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 1 947 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Sterkere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av august var husholdningenes pengemengde på 1 094 milliarder kroner, opp fra 1 089 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,4 prosent fram til utgangen av august, opp fra 6,1 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var marginalt lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i august. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,5 prosent fram til utgangen av august.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 595 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 588 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 4,1 prosent fram til utgangen av august, opp fra 3,3 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av august.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 75 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 88 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 13,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra 7,9 prosent fram til utgangen av juli.

Svakere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 174 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 182 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -0,8 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,0 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 939 milliarder kroner ved utgangen av august, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,1 prosent.

Uendret vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 140 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 120 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 15,1 prosent fram til utgangen av august, uendret fra utgangen av juli.