166019_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
166019
Lavere pengemengdevekst
statistikk
2014-09-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2juli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere pengemengdevekst

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,3 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,7 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Februar 2014Mars 2014April 2014Mai 2014Juni 2014Juli 2014
Tolvmånedersvekst, M041,26,414,38,339,115,1
Tolvmånedersvekst, M14,64,95,86,36,34,1
Tolvmånedersvekst, M25,05,46,05,56,75,3
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M26,46,87,58,96,7..
Månedsvekst, M25,012,39,61,719,5-11,2
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,25,66,36,56,16,1
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,47,35,73,76,03,3
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 947 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 1 963 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Uendret pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av juli var husholdningenes pengemengde på 1 089 milliarder kroner, ned fra 1 098 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,1 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i juli. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,7 prosent fram til utgangen av juli.

Lavere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 588 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 577 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 3,3 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,0 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 30 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av juli.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 88 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 95 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,9 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 6,1 prosent fram til utgangen av juni.

Svakere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 182 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 193 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var 6,0 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 13,2 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 947 milliarder kroner ved utgangen av juli, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,1 prosent.

Svakere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 120 milliarder kroner ved utgangen av juli, uendret fra utgangen av forrige måned. Tolvmånedersveksten i M0 gikk ned fra 39,1 prosent til 15,1 prosent fra utgangen av juni til utgangen av juli.