160701_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
160701
Sterkere pengemengdevekst
statistikk
2014-08-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2juni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere pengemengdevekst

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 6,7 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Januar 2014Februar 2014Mars 2014April 2014Mai 2014Juni 2014
Tolvmånedersvekst, M067,041,26,414,38,339,1
Tolvmånedersvekst, M15,34,64,95,96,56,7
Tolvmånedersvekst, M24,85,05,46,05,56,7
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M27,56,46,87,59,0..
Månedsvekst, M20,15,012,39,81,819,7
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,06,25,66,36,56,0
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M24,75,47,35,73,65,9
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 964 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 1 895 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Svakere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av juni var husholdningenes pengemengde på 1 098 milliarder kroner, opp fra 1 040 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,0 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,5 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i juni. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,5 prosent fram til utgangen av juni.

Sterkere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 577 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 572 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 5,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 3,6 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 29 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av juni.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 95 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 89 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,4 prosent fram til utgangen av mai.

Økt pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 194 milliarder kroner ved utgangen av juni, uendret sammenliknet med utgangen av mai. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var 14,1 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 7,4 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94,1 prosent av den totale pengemengden på 1 964 milliarder kroner ved utgangen av juni, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,5 prosent og 0,1 prosent.

Sterkere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 120 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 90 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten i M0 gikk opp fra 8,3 prosent til 39,1 prosent fra utgangen av mai til utgangen av juni.