159767_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
159767
Nedgang i pengemengdeveksten
statistikk
2014-06-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2mai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,5 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 6,0 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Desember 2013Januar 2014Februar 2014Mars 2014April 2014Mai 2014
Tolvmånedersvekst, M044,567,041,26,414,38,3
Tolvmånedersvekst, M15,25,34,65,05,96,3
Tolvmånedersvekst, M25,24,85,05,46,05,5
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M25,57,56,46,87,5..
Månedsvekst, M212,10,15,012,39,81,8
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,06,06,25,66,36,5
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,94,75,47,35,73,6
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 895 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 1 888 milliarder kroner ved utgangen av april.

Økning i pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mai var husholdningenes pengemengde på 1 040 milliarder kroner, ned fra 1 043 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,5 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 6,3 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i mai. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,8 prosent fram til utgangen av mai.

Nedgang i pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 572 milliarder kroner ved utgangen av mai, ned fra 575 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 3,6 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 5,7 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 30 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av mai.

Nedgang i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 89 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 82 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 2,4 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 3,6 prosent fram til utgangen av april.

Økt pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 194 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 188 milliarder kroner i april. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var 7,4 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 6,8 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 93,9 prosent av den totale pengemengden på 1 895 milliarder kroner ved utgangen av mai, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,1 prosent.

Nedgang i basispengemengdeveksten

Basispengemengden (M0) var 90 milliarder kroner ved utgangen av mai, marginalt opp fra 88 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten i M0 gikk ned fra 14,3 prosent til 8,3 prosent fra utgangen av april til utgangen av mai.