157594_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
157594
Økning i pengemengdeveksten
statistikk
2014-06-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2april 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 6,0 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,4 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
November 2013Desember 2013Januar 2014Februar 2014Mars 2014April 2014
Tolvmånedersvekst, M07,344,567,041,26,414,3
Tolvmånedersvekst, M11,65,25,44,75,26,1
Tolvmånedersvekst, M23,55,24,85,05,46,0
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M23,55,57,56,46,8..
Månedsvekst, M211,712,10,15,012,29,8
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M25,45,15,25,34,85,6
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M24,57,46,16,88,76,8
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 889 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 1 884 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Økning i pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av april var husholdningenes pengemengde på 1 038 milliarder kroner, opp fra 1 032 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,6 prosent fram til utgangen av april, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i april. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,8 prosent fram til utgangen av april.

Nedgang i pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 581 milliarder kroner ved utgangen av april, ned fra 595 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 6,8 prosent fram til utgangen av april, ned fra 8,7 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av april.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 82 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 80 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 4,0 prosent fram til utgangen av april, opp fra 3,5 prosent fram til utgangen av mars.

Økt pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 188 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 177 milliarder kroner i mars. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var 6,6 prosent fram til utgangen av april, opp fra -0,6 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 93,8 prosent av den totale pengemengden på 1 889 milliarder kroner ved utgangen av april, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,2 prosent.

Økning i basispengemengdeveksten

Basispengemengden (M0) var 88 milliarder kroner ved utgangen av april, ned fra 96 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten i M0 gikk opp fra 6,4 prosent til 14,3 prosent fra utgangen av mars til utgangen av april.