152074_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
152074
Økning i pengemengdeveksten
statistikk
2014-05-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2mars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,0 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Oktober 2013November 2013Desember 2013Januar 2014Februar 2014Mars 2014
Tolvmånedersvekst, M09,77,344,567,041,26,4
Tolvmånedersvekst, M13,21,65,25,44,75,2
Tolvmånedersvekst, M24,03,55,24,85,05,4
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M21,23,55,57,56,4..
Månedsvekst, M23,711,712,10,15,012,2
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M25,15,45,15,25,34,8
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,84,57,46,16,88,7
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 884 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 1 878 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Redusert pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mars var husholdningenes pengemengde på 1 032 milliarder kroner, ned fra 1 040 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,8 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 5,3 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i mars. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,9 prosent fram til utgangen av mars.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 595 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 587 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 8,7 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 6,8 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 32 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av mars.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 80 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 69 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 3,5 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 3,1 prosent fram til utgangen av februar.

Økt pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 177 milliarder kroner ved utgangen av mars, ned fra 182 milliarder kroner i februar. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -0,6 prosent fram til utgangen av mars, opp fra -1,2 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 93,8 prosent av den totale pengemengden på 1 884 milliarder kroner ved utgangen av mars, mens sedler og mynt utgjorde 2,4 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,2 prosent.

Nedgang i basispengemengdeveksten

Basispengemengden (M0) var 96 milliarder kroner ved utgangen av mars, ned fra 114 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten i M0 gikk ned fra 41,2 prosent til 6,4 prosent fra utgangen av februar til utgangen av mars.