146301_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
146301
Økning i pengemengdeveksten
statistikk
2014-03-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2februar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 4,8 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 4,6 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
September 2013Oktober 2013November 2013Desember 2013Januar 2014Februar 2014
Tolvmånedersvekst, M0-6,89,77,344,567,041,2
Tolvmånedersvekst, M12,03,11,44,95,04,3
Tolvmånedersvekst, M23,93,93,45,04,64,8
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M24,10,93,04,86,9..
Månedsvekst, M2-14,42,910,911,10,14,9
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M24,65,15,45,15,25,3
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,95,64,26,95,76,3
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 utgjorde 1 878 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 1 896 milliarder ved utgangen av januar.

Økt pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av februar var husholdningenes pengemengde på 1 040 milliarder kroner, opp fra 1 031 milliarder ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,3 prosent fram til utgangen av februar, marginalt opp fra 5,2 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i februar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,7 prosent fram til utgangen av februar.

Økt pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 587 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 611 milliarder ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 6,3 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 5,7 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 31 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av februar.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde beløp seg til 69 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 64 milliarder måneden før. Tolvmånedersveksten var 3,1 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 1,1 prosent fram til utgangen av januar.

Nedgang i pengemengdeveksten for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 182 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 189 milliarder i januar. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -1,7 prosent fram til utgangen av februar, ned fra -0,7 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 93,7 prosent av den totale pengemengden på 1 878 milliarder kroner ved utgangen av februar, mens sedler og mynt utgjorde 2,4 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,7 prosent og 0,3 prosent.

Nedgang i basispengemengdeveksten

Basispengemengden (M0) var 114 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 134 milliarder ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i M0 gikk ned fra 67,0 prosent til 41,2 prosent fra utgangen av januar til utgangen av februar.