141178_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
141178
Nedgang i pengemengdeveksten
statistikk
2014-03-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2januar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 4,6 prosent fram til utgangen av januar 2014, ned fra 5,1 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
August 2013September 2013Oktober 2013November 2013Desember 2013Januar 2014
Tolvmånedersvekst, M051,3-6,89,77,344,567,0
Tolvmånedersvekst, M15,92,03,21,55,05,2
Tolvmånedersvekst, M26,13,93,93,45,14,6
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M25,44,10,93,15,0..
Månedsvekst, M219,1-14,53,111,111,40,1
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M25,44,65,25,55,25,3
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M29,75,95,64,16,85,6
Figur 1. Vekst i pengemengden

Pengemengden M2 var 1 896 milliarder kroner ved utgangen av januar 2014, opp fra 1 881 milliarder kroner ved utgangen av desember 2013.

Økt pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av januar var husholdningenes pengemengde på 1 032 milliarder kroner, opp fra 1 027 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,3 prosent fram til utgangen av januar, marginalt opp fra 5,2 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i januar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,8 prosent fram til utgangen av januar.

Redusert pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 611 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 598 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 5,6 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 6,8 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 32 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av januar.

Lavere pengemengdevekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens pengemengde var 64 milliarder kroner ved utgangen av januar, ned fra 70 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 0,3 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 2,2 prosent fram til utgangen av desember.

Nedgang i pengemengdeveksten også for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 190 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 187 milliarder kroner i desember. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -0,4 prosent fram til utgangen av januar, ned fra -0,2 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 93,7 prosent av den totale pengemengden på 1 896 milliarder kroner ved utgangen av januar, mens sedler og mynt utgjorde 2,4 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,6 prosent og 0,3 prosent.

Økning i basispengemengdeveksten

Basispengemengden (M0) var 134 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 129 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i M0 gikk opp fra 44,5 prosent til 67,0 prosent fra utgangen av desember til utgangen av januar.