208878_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
208878_tabell
statistikk
2015-04-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true

Pengemengden M2mars 2015

Statistikken publiseres fra høsten 2015 som Pengemengde.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Pengemengden. Prosentvis vekstfullscreen-iconPengemengden. Prosentvis vekstexcel-iconPengemengden. Prosentvis vekstcsv-iconPengemengden. Prosentvis vekst
Tabell 2Basispengemengden (M0)fullscreen-iconBasispengemengden (M0)excel-iconBasispengemengden (M0)csv-iconBasispengemengden (M0)
Tabell 3Pengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kronerfullscreen-iconPengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kronerexcel-iconPengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kronercsv-iconPengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kroner
Tabell 4Pengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kronerfullscreen-iconPengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kronerexcel-iconPengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kronercsv-iconPengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kroner
Tabell 5Pengemengden (M0, M1, M2)fullscreen-iconPengemengden (M0, M1, M2)excel-iconPengemengden (M0, M1, M2)csv-iconPengemengden (M0, M1, M2)
Tabell 6Pengemengden (M2), sesongjustertfullscreen-iconPengemengden (M2), sesongjustertexcel-iconPengemengden (M2), sesongjustertcsv-iconPengemengden (M2), sesongjustert
Tabell 7Motposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kronerfullscreen-iconMotposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kronerexcel-iconMotposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kronercsv-iconMotposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kroner
Tabell 8Motposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kronerfullscreen-iconMotposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kronerexcel-iconMotposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kronercsv-iconMotposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken