250206_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
250206
Nedgang i innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2oktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,0 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,1 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Mai 2016Juni 2016Juli 2016August 2016September 2016Oktober 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt4,85,05,05,05,15,0
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,65,15,15,15,3..
Tolvmånedersvekst, husholdninger5,96,05,96,16,26,3
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,63,03,33,02,82,6
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 112 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Økt gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 045 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 6,3 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 6,2 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 615 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 2,6 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 2,8 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 452 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,4 prosent fram til utgangen av september.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av september. Dette beløp seg til 4 089 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,5 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 3,6 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 2,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 12,4 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 10,7 prosent fram til utgangen av september.