250192_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
250192
Uendret innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-09-30T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,0 prosent fram til utgangen av august, uendret fra måneden før.

Kredittindikatoren K2august 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,0 prosent fram til utgangen av august, uendret fra måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Mars 2016April 2016Mai 2016Juni 2016Juli 2016August 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt4,95,14,85,05,05,0
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,45,55,65,15,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger5,86,05,96,05,96,1
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,43,32,63,03,43,0
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 066 milliarder kroner ved utgangen av august.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 003 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 6,1 prosent fram til utgangen av august, opp fra 5,9 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 615 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 3,0 prosent fram til utgangen av august, ned fra 3,4 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 448 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,0 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,1 prosent fram til utgangen av juli.

Uendret utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av august. Dette beløp seg til 4 059 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av august, uendret fra måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var -0,6 prosent fram til utgangen av august, ned fra -0,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 17,6 prosent fram til utgangen av august, opp fra 17,0 prosent fram til utgangen av juli.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB