250186_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
250186
Uendret innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-08-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,0 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Kredittindikatoren K2juli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,0 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Februar 2016Mars 2016April 2016Mai 2016Juni 2016Juli 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,25,05,14,85,05,0
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,95,45,55,65,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,05,86,05,96,05,8
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,83,43,32,63,03,5
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 055 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 986 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,0 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 622 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 3,5 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 3,0 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 447 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,4 prosent fram til utgangen av juni.

Uendret utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juli. Dette beløper seg til 4 046 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var -0,1 prosent fram til utgangen av juli, opp fra -0,9 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 17,0 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 20,8 prosent fram til utgangen av juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB