249813_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
249813
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-08-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Januar 2016Februar 2016Mars 2016April 2016Mai 2016Juni 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,35,25,05,14,84,9
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,64,95,45,55,5..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,16,05,86,05,85,9
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,63,83,43,22,63,0
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 040 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 974 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,8 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 620 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 3,0 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,6 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 447 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,5 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 5,8 prosent fram til utgangen av mai.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 4 034 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,4 prosent ved utgangen av måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var -0,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra -1,7 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 20,8 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 21,4 prosent fram til utgangen av mai.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB