249769_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
249769
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-05-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,0 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2april 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,0 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
November 2015Desember 2015Januar 2016Februar 2016Mars 2016April 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,45,45,35,25,05,1
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,54,44,64,95,4..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,26,16,16,05,86,0
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,23,53,63,83,43,2
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 979 milliarder kroner ved utgangen av april.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 933 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,8 prosent fra måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 602 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 3,2 prosent fram til utgangen av april, ned fra 3,4 prosent måneden før.

Økning i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 444 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,1 prosent fram til utgangen av mars.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av april. Dette beløp seg til 3 978 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var -0,5 prosent fram til utgangen av april, opp fra -1,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 30,1 prosent fram til utgangen av april, ned fra 32,7 prosent fram til utgangen av mars.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB