249132_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
249132
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-04-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2mars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,9 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 5,2 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Oktober 2015November 2015Desember 2015Januar 2016Februar 2016Mars 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,55,45,45,35,24,9
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,64,54,44,64,8..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,26,26,16,16,05,8
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,73,23,53,63,83,3
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 955 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 915 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 6,0 prosent fra måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 600 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 3,3 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 3,8 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 439 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 5,3 prosent fram til utgangen av februar.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mars. Dette beløp seg til 3 960 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,5 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 5,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var -1,1 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 1,7 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 32,7 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 22,0 prosent fram til utgangen av februar.