249130_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
249130
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-04-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,2 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,3 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2februar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,2 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,3 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
September 2015Oktober 2015November 2015Desember 2015Januar 2016Februar 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,65,55,45,45,35,2
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,84,64,54,44,6..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,46,26,26,16,16,0
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,73,73,23,53,63,8
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 944 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 902 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av februar, marginalt ned fra 6,1 prosent fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 605 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 3,8 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 3,6 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 437 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 6,2 prosent fram til utgangen av januar.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av februar. Dette beløp seg til 3 946 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 1,7 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 3,9 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 22,0 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 15,4 prosent fram til utgangen av januar.

Oppdatering av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Per januar 2016 er de sesongjusterte seriene revidert med nye beregnede sesongkomponenter. For mer informasjon, se Om sesongjustering.