245460_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
245460
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-02-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,4 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,4 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
August 2015September 2015Oktober 2015November 2015Desember 2015Januar 2016
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,85,65,55,45,45,3
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,05,14,84,44,0..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,46,46,26,26,16,1
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak4,23,73,73,23,53,6
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 926 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 894 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 6,1 prosent fram til utgangen av januar, uendret fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 596 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 3,6 prosent fram til utgangen av januar, marginalt opp fra 3,5 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 436 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 7,6 prosent fram til utgangen av desember i fjor.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av januar. Dette beløp seg til 3 929 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,8 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 5,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 3,9 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 4,5 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 15,4 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 23,6 prosent fram til utgangen av desember i fjor.