241622_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
241622
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-01-29T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av desember 2015, ned fra 5,4 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2desember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av desember 2015, ned fra 5,4 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Juli 2015August 2015September 2015Oktober 2015November 2015Desember 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,75,85,65,55,45,3
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,95,05,14,64,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,56,46,46,26,26,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,44,23,73,63,13,2
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 887 milliarder kroner ved utgangen av desember i fjor.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 865 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av desember, uendret fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 588 milliarder kroner ved utgangen av desember, en oppgang fra 1 583 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 3,2 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 3,1 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 434 milliarder kroner ved utgangen av desember, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,7 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 8,2 prosent fram til utgangen av november.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av desember. Dette beløp seg til 3 919 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,7 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 4,5 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,2 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 23,6 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 25,1 prosent fram til utgangen av november.