241345_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
241345
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2016-01-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av november 2015, ned fra 5,5 prosent måneden før.

Kredittindikatoren K2november 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av november 2015, ned fra 5,5 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Juni 2015Juli 2015August 2015September 2015Oktober 2015November 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,85,75,85,65,55,4
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,84,95,05,14,6..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,56,56,46,46,26,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,93,44,23,73,63,1
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 875 milliarder kroner ved utgangen av november.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 858 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av november, uendret fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 583 milliarder kroner ved utgangen av november, en beskjeden oppgang fra 1 582 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 3,1 prosent fram til utgangen av november, ned fra 3,6 prosent måneden før.

Oppgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 434 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 428 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 7,6 prosent fram til utgangen av oktober.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av november. Dette beløp seg til 3 910 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,8 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 4,2 prosent fram til utgangen av november, ned fra 4,7 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 25,1 prosent fram til utgangen av november, opp fra 8,5 prosent fram til utgangen av oktober.