208942_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208942
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2015-11-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2oktober 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,5 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Mai 2015Juni 2015Juli 2015August 2015September 2015Oktober 2015
1Omregnet til årlig rate
Rettet 1. desember 2015
Tolvmånedersvekst, totalt5,95,85,75,85,65,5
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,45,84,95,05,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,46,56,56,46,46,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak4,43,93,44,23,73,6
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4 876 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 4 855 milliarder kroner ved utgangen av september.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 866 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 2 849 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,4 prosent fram til utgangen av september.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 582 milliarder kroner ved utgangen av oktober, uendret fra utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 3,6 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 3,7 prosent måneden før.

Oppgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 428 milliarder kroner ved utgangen av oktober, opp fra 424 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,6 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 7,2 prosent fram til utgangen av september.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av oktober. Dette beløp seg til 3 905 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,9 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 5,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Sterkere vekst i sertifikatgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 4,7 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,7 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 8,5 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 1,4 prosent fram til utgangen av september.