208934_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208934
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2015-09-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2august 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av august, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Mars 2015April 2015Mai 2015Juni 2015Juli 2015August 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,85,75,95,85,75,8
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,67,26,45,84,9..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,46,26,46,56,56,4
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,93,94,43,93,44,2
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 829 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 4 805 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 832 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 2 821 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,5 prosent måneden før.

Økning i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 572 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 1 560 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra 3,4 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 425 milliarder kroner ved utgangen av august, uendret sammenliknet med utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 7,6 prosent fram til utgangen av august, ned fra 8,5 prosent fram til utgangen av juli.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av august. Dette beløp seg til 3 864 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 6,1 prosent fram til utgangen av august, opp fra 5,6 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 7,2 prosent fram til utgangen av august, ned fra 8,1 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var -1,2 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,1 prosent fram til utgangen av juli.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB