208932_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208932
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2015-08-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Februar 2015Mars 2015April 2015Mai 2015Juni 2015Juli 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,55,85,75,95,85,7
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,06,67,26,45,8..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,26,46,26,46,56,5
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,33,93,94,53,93,4
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 806 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 4 794 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 821 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 2 806 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,5 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 560 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 1 563 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 3,4 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 3,9 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 425 milliarder kroner ved utgangen av juli, marginalt opp fra 424 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 8,5 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 8,6 prosent fram til utgangen av juni.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juli. Dette beløp seg til 3 842 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 5,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 8,1 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 9,4 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 5,8 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 4,8 prosent fram til utgangen av juni.