208930_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208930
Svakere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2015-08-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 5,9 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Januar 2015Februar 2015Mars 2015April 2015Mai 2015Juni 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,65,55,85,75,95,8
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,16,06,67,16,3..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,26,26,46,26,46,5
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,93,33,93,94,43,8
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 791 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 4 767 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 806 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 2 788 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 6,5 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 6,4 prosent fra måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 563 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 1 559 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 3,8 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 4,4 prosent måneden før.

Oppgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 422 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 419 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 8,2 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 8,1 prosent fram til utgangen av mai.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 3 831 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,5 prosent fram til utgangen av juni, en nedgang fra 5,6 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 9,4 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 9,7 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,4 prosent fram til utgangen av mai.