208928_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208928
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst
statistikk
2015-06-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2mai 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,9 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Desember 2014Januar 2015Februar 2015Mars 2015April 2015Mai 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,45,65,55,85,75,9
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,05,16,06,67,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,16,26,26,46,26,4
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,43,93,33,93,94,4
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 767 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 4 723 milliarder kroner ved utgangen av april.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 788 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 2 767 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 6,2 prosent fra måneden før.

Oppgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 559 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 1 536 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,4 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 3,9 prosent måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 419 milliarder kroner ved utgangen av mai, marginalt ned fra 420 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 8,1 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 8,9 prosent fram til utgangen av april.

Økt utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mai. Dette beløp seg til 3 811 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av mai, en økning fra 5,3 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 9,8 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 10,2 prosent fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 2,2 prosent fram til utgangen av mai, opp fra -0,9 prosent fram til utgangen av april.