208891_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208891
Svakere gjeldsvekst
statistikk
2015-06-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2april 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av april, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
November 2014Desember 2014Januar 2015Februar 2015Mars 2015April 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,25,45,65,55,85,7
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,35,05,16,06,6..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,26,16,26,26,46,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,83,43,93,33,93,9
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 723 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 4 715 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Lavere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 767 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 2 756 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av april, ned fra 6,4 prosent fra måneden før.

Uendret gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 536 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 1 541 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 3,9 prosent fram til utgangen av april, uendret fra måneden før.

Nedgang i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 420 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 418 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 8,9 prosent fram til utgangen av april, ned fra 9,2 prosent fram til utgangen av mars.

Økt utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av april. Dette beløp seg til 3 773 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,3 prosent fram til utgangen av april, en økning fra 5,1 prosent ved utgangen av måneden før.

Uendret vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 10,3 prosent fram til utgangen av april, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var -1,2 prosent fram til utgangen av april, ned fra 0,9 prosent fram til utgangen av mars.